A A A

Przestrzeganie czystości

Przestrzeganie czystości jest ważne nie tylko w otoczeniu nie­mowlęcia. Nabiera szczególnego znaczenia u dzieci sztucznie ży­wionych. Niemowlę — zwłaszcza w pierwszych tygodniach życia -nie potrafi skutecznie bronić się przed drobnoustrojami, które łatwo wprowadzić z jedzeniem do jego organizmu. Niemowlę karmione sztucznie pozbawione jest ochronnej bariery, jakiej do­starcza pokarm matki. Dlatego koniecznie trzeba przestrzegać wymogów higieny. Oddzielnie przechowujemy naczynia, które używane są tylko dla dziecka. Przed przygotowaniem posiłków dokładnie myjemy ręce wodą i mydłem. Łyżeczki, którą próbowaliśmy potrawy, bez powtórnego umycia nie używamy do karmienia dziecka. Podobnie jak nie wkładamy do ust smoczka, który mamy podać niemowlę­ciu. W jamie ustnej dorosłego człowieka żyje dużo chorobotwór­czych zarazków i łatwo je przenieść do organizmu dziecka, uży­wając wspólnie łyżeczki lub wkładając do swoich ust jego smo­czek. Wyparzanie wszystkich "naczyń przeznaczonych do gotowa­nia lub przechowywania jedzenia dziecka potrzebne jest w pierw­szych tygodniach życia. Później wystarcza dokładne ich umycie.