A A A

Pomoc męża i otoczenia

W pierwszych dniach po porodzie wiele kobiet przeżywa stany przygnębienia i ogólnego zniechę­cenia. Niewielkie nawet trudności wydają się nie do pokonania. Przyczyną są fizjologiczne, hormonalne zmiany okresu połogowe­go i obniżona sprawność fizyczna w wyniku ciężkiego nieraz po­rodu. Ten przykry stan minie bardzo szybko, ale łatwiej go znieść i przetrwać, jeżeli otoczenie - mąż, rodzice, postarają się stwo­rzyć przyjemną atmosferę. Jeżeli takiej pomocy nie ma, trzeba samej zdobyć się na wysiłek pójścia na spacer i oderwać się choćby na krótki czas od problemów domu i dziecka. Książka, radio, rozmowa ze znajomymi, zadbanie o swój wygląd — wpły­wają kojąco i często powodują przypływ pokarmu. Nie należy słuchać dobrych rad w rodzaju: „Daj sobie spokój, inni karmią butelką i też jest dobrze". Są to rady zupełnie nie na miejscu i przynoszą krzywdę dziecku.