A A A

Pojenie dziecka

Pojenie dziecka nastręcza często matkom wątpliwości. Dotyczą one zwykle ilości i rodzaju płynu, jaki trzeba podać niemowlęciu. Natomiast prawie każda matka jest przekonana, że pojenie jest konieczne, a niepokój budzi dziecko, które pić nie chce. Tym­czasem nie ma potrzeby, żeby niemowlę karmione piersią było pojone między posiłkami. Ilość płynu, jaką otrzymuje w pokarmie zupełnie zaspokaja jego zapotrzebowanie. Pojenie między po­siłkami może hamować łaknienie dziecka. Płyn częściowo łago­dzi głód i kiedy nadchodzi pora właściwego posiłku, dziecko nie ssie już z takim zapałem. W sytuacjach, w których wzrasta zapo­trzebowanie na płyny - w czasie upałów, małej wilgotność po­wietrza w suchym mieszkaniu, podczas gorączki, niemowlę może potrzebować - dając o tym znać płaczem - dodatkowego przy­stawienia do piersi. Można zauważyć, że dziecko nie traktuje te­go jako posiłku, bo wystarcza mu krótkotrwałe tylko possanie sut­ka, żeby je uspokoić.