A A A

Pierwszy wytwarzany pokarm

Pierwszy wytwarzany pokarm, nazywany siarą albo młodziwem, jest koloru żółtawego, zawiera dużo białka i soli mineralnych. Jest bogaty w ciała odpornościowe i leukocyty, które niszczą bakterie. Ma również lekko przeczyszczające działanie ułatwiające wyda­lanie gęstej smółki — pierwszego stolca, który-wytworzył się jesz­cze w życiu płodowym. Po 3-5 dniach młodziwo przekształca się w mleko przejściowe, które jest już rzadsze, chociaż nadal ma dużą białka i przeciwciał. Przeciętnie w 10 dniu wytwarza się tak zwane mleko dojrzałe. Różni się ono wyglądem i składem od poprzednich. Pierwsze wypływające porcje mają niebieskawe za­barwienie i wygląd wodnisty. Dopiero pod koniec karmienia po­karm staje się bielszy i gęściejszy dzięki zawartemu w nim tłusz­czowi. Różnice w zawartości tłuszczu na początku i przy końcu karmienia są duże i wynoszą od 1 do 8 procent.