A A A

MODYFIKOWANE MLEKA I MIESZANKI

Ich podstawę stanowi krowie mleko. Jest ono odpowiednio zmie­nione i zbliżone składem do mleka kobiecego, stąd do niedawna używana nazwa „humanizowane" od łacińskiego słowa „humanus" - ludzki. Modyfikacja krowiego mleka w różnych mlekach polega przede wszystkim na obniżeniu w nich ilości białka (w krowim mleku jest go prawie 3 razy więcej niż w pokarmie), zmia­nie składu tłuszczu oraz często również - obniżeniu ilości niektórych składników mineralnych, których w krowim mleku jest dużo więcej niż w pokarmie. Zmiany te mają na celu ułatwienie trawienia i przyswajania odżywczych składników przez niedojrza­ły i niedostosowany do mleka obcego gatunku, przewód pokar­mowy niemowlęcia. Chronią również nerk? przed nadmiarem pro- duktów przemiany białka i składników mineralnych, które muszą być wydalone z organizmu dziecka. Na rynku znajduje się polskie modyfikowane mleko i mieszanki o nazwie „Laktowit" oraz „Bebiko". Laktowit 0 i Bebiko 1 przeznaczone sq dla niemowląt w I kwartale życia. Laktowit OF ma dodatek żelaza i stosowany jest głównie u wcześniaków też w I kwartale życia. Mieszanki Lakto­wit 1 i Bebiko 2R mają dodatek kleju ryżowego, Bebiko 2GR poza klejem ryżowym, zawiera klej gryczany. Mieszanki przeznaczone są dla niemowląt powyżej 2 miesiąca życia. Dostępna na recep­tę lekarską jest mieszanka Humana O, stosowana u wcześnia­ków. Nie poleca się niemowlętom, zwłaszcza w pierwszych miesią­cach życia, zwykłego, niemodyfikowanego mleka w proszku. Takie same zastrzeżenia są do świeżego, płynnego mleka. Może być po­dane niemowlęciu tylko wówczas, gdy jesteśmy pewni, że krowa jest zdrowa i czysta, nie wcześniej niż w drugim półroczu życia. Zagraniczne mleko modyfikowane lub mieszankę można poda­wać dziecku dopiero po uzgodnieniu z lekarzem.