A A A

Karmienie naturalne

Dlaczego w Polsce tak mało jest niemowląt karmionych pier­sią? Najczęściej matka przestaje karmić już w pierwszych tygod­niach po rozwiązaniu. Niektóre dzieci nie znają prawie w ogóle smaku pokarmu. Do rzadkości należy karmienie niemowlęcia po­nad 3 miesiące. Najczęściej podawaną przyczyną niekarmienia jest brak pokar­mu. Często matki, które bardzo chcą karmić piersią, żyją w du­żym napięciu, zamartwiają się, czy będą w stanie wykarmić swoje dziecko, czasem nie znają prawideł karmienia i tracą ostatecz­nie pokarm. Duża część kobiet utratę pokarmu przyjmuje jako rzecz naturalną i rezygnuje bez większego żalu; ta łatwość re­zygnacji wynika z faktu, że można bez kłopotów zaopatrzyć się w mleko sproszkowane lub gotowe mieszanki, a poza tym młoda matka stwierdza, że wokół prawie wszystkie niemowlęta karmione są sztucznie.