A A A

Jak tworzy się pokarm?

W czasie ciąży w organizmie kobiety produkowane są hormony, które pobudzają rozrost tkanki gru­czołowej piersi i przygotowują je do wytwarzania pokarmu. Jest wśród nich hormon prolaktyna, którego poziom wzrasta po poro­dzie i dzięki któremu tworzy się pokarm. Im wyższy jest poziom prolaktyny we krwi, tym więcej wytwarza się pokarmu. Z drugiej strony im dziecko więcej wysysa pokarmu i lepiej opróżnia pierś, tym więcej przysadka mózgowa produkuje prolaktyny. Przy czę­stym przystawianiu dziecka do piersi hormon wytwarza się regu­larnie. Natomiast kiedy dziecko nie jest przystawiane do piersi, spada produkcja hormonu i wystarczą 2 tygodnie niekarmienia, żeby znacznie zmniejszyło się wydzielanie pokarmu.

Ściąganie pokarmu odgrywa pozornie podobną rolę jak przy- stawianie dziecka do piersi, nie jest jednak dla wytwarzania pro- laktyny równie silnym bodźcem.