A A A

DZIEWCZYNKA I CHŁOPIEC

Tradycyjnie jako pierwszego dziecka oczekuje się chłopca. Złożyły się na to uwarunkowania historyczne i kulturowe, kształtujące pozycję kobiety w społeczeństwie. W niektórych społeczeństwach pierwotnych, gdy rodziła się dziewczynka ponad przewidzianą dla danej rodziny czy grupy normę, po prostu ją zabijano. Podobny los spotykał niepożądane dziewczęta w wysoko już pod względem cywilizacyjnym i kulturalnym zorganizowanym Cesarstwie Rzymskim.

Pragnienie męskiego potomka jest bardzo głęboko zakodowane w psychice ludzkiej. Bywa tak, że ojcowie wstrzymują się przed odebraniem ze szpitala żony z nowo narodzoną córeczką, przy czym cała złość kierowana jest przeciwko żonie: ją się wini za to, że urodziła dziewczynkę. Mężczyźni często nie zdają sobie sprawy z tego, że właśnie oni o płci decydują, gdyż to plemnik męski determinuje płeć. Jest to sprawa tak ciekawa, a przy tym mało znana, że się nad nią chwilę zatrzymamy.