A A A

DIETA BEZGLUTENOWA

W ziarnach większości zbóż znajduje się białko zwane glute­nem. Niektóre dzieci począwszy od wieku niemowlęcego nie to­lerują glutenu. Przyczyną jest wrodzona choroba nazywana ce­liakią albo - co zdarza się znacznie częściej - uszkodzenie prze­wodu pokarmowego różnymi szkodliwymi czynnikami. Podanie dzieciom z wrodzoną celiakią przetworów zbożowych zawierających gluten, takich jak na przykład mąka pszenna lub kasza manna — ujawnia utajoną chorobę- Dzieci stają się smu­tne, płaczliwe, oddają obfite, cuchnące stolce, powiększa im się brzuszek, tracą apetyt, chudną i przestają rosnąć. Żeby objawy te ustąpiły trzeba z posiłków usunąć produkty zbożowe, zawiera­jące gluten i zastąpić je bezglutenowymi. Pewne szkodliwe czynniki takie jak niektóre antybiotyki, zaka­żenia przewodu pokarmowego, uczulenie na mleko, mogą rów­nież doprowadzić do tego, że niemowlę przestaje tolerować glu­ten. Objawy chorobowe, jakie wtedy występują, są takie same jak w celiakii. W odróżnieniu jednak od dziecka z wrodzoną nie­tolerancją glutenu, dzieci z nabytą nietolerancją, po odpowied­nim leczeniu, głównie dietą, będą mogły po pewnym czasie jeść produkty zbożowe zawierające gluten bez żadnej szkody dla zdrowia. Ostatnie obserwacje i badania prowadzone na świecie wska­zują, że niemowlęta karmione sztucznie nie powinny w pierwszym półroczu życia otrzymywać produktów zbożowych, zawierających gluten. W ten sposób chroni się najmłodszą i najbardziej wraż­liwą grupę niemowląt przed zachorowaniem na nietolerancję glu­tenu. Na tej podstawie zostaje wprowadzana, również w Polsce, u niemowląt karmionych sztucznie w pierwszym półroczu życia, dieta bezglutenowa. Do zbóż bezglutenowych należą: ryż, kukurydza (mąka i ka­sza), tapioka, soja (mąka sojowa), specjalnie preparowana skro­bia pszenna (na recepty). Poza tym wolna od glutenu jest skro­bia ziemniaczana - mąka ziemniaczana, banany, kasza grycza­na i otrzymywana z niej kaszka krakowska - mają niewielką do­mieszkę glutenu.