A A A

Bodźce nerwowe a wytwarzanie pokarmu

Nowoczesne poglądy wskazują, że do zapoczątkowania wydzielania pokarmu po­trzebne jest dodatkowo podrażnienie zakończeń nerwowych znaj­dujących się w brodawkach sutkowych. Dzieje się to wówczas, kiedy noworodka przystawia się do piersi, najlepiej już w pierw­szych godzinach życia. Jest to bardzo silny bodziec biegnący po­przez korę mózgową do przysadki, gdzie wytwarza się prolaktyna. Trzeba więc często przystawiać noworodka do piersi w ciągu pierwszych dni po porodzie niezależnie od tego, czy w piersi po­karm jest, czy wydaje się, że go nie ma.